Επιμορφωτικά σεμινάρια στο International and Educational Centre, IBZ Gimborn Castle, στη Γερμανία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΑΝΙΩΝ

IBZ Gimborn Castle

Φέρεται σε γνώση των μελών του ΙΡΑ ότι η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών (INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION) θα διοργανώσει εντός του 2017
τα πιο κάτω επιμορφωτικά σεμινάρια στο International and Educational Centre, IBZ Gimborn Castle, στη Γερμανία.

(1)        Σεμινάριο αρ. 1 (ΙΒΖ 17/15)
18.04.17-22.04.17 ENGLISH
ASP Instructor Course
The Course is supported and endorsed by the International Professional Commission and proudly supported by IBZ Gimborn. The ASP Instructor Certification program (AIC) is a hands-on seminar, which trains participants to instruct classes in the operational use of the ASP tactical baton and handcuffs. It provides efficient defensive impact weapon and restraint tactics for personnel that can be quickly learned, easily practiced and readily maintained long after the program has been completed. By the end of the seminar, all participants will be qualified and prepared to instruct other personnel in the operational use of the ASP baton and handcuffs. This is a physical course which requires a certain level of fitness and flexibility. Participants are required to take part in scenarios.
Fees €450 / IPA Members €350

(2)        Σεμινάριο αρ. 2 (ΙΒΖ 17/25)
10.07.17-14.07.17 ENGLISH
Prostitution in Europe – Sexworker, Body Therapists, Whores, Forced Prostitution
The legality of prostitution within the EU varies by its member states. As Germany, where selling sex has been legalised in 2002, is considered to be Europe’s “mega – brothel”, other European countries criminalise the buyer of sex. The seminar deals with the legal status of prostitution in European countries, and discusses the effects on the women and men working in the field of prostitution. Further subjects focus on the situation of women in forced prostitution and discuss the – unknown – buyer.
Fees €420 / IPA Members €300

(3) Σεμινάριο αρ. 3 (ΙΒΖ 17/31)
09.10.17-13.10.17 ENGLISH

On Terrorism – Europe, a target for islamistic terrorists
21st century Islamic terrorism and the rise of the Islamic State are Western society’s nightmare of today. At the end of 2010 the Arab Spring spread across the Middle East. In 2013 the American President Obama told the world that the war on terror had come to an end. Today scholars are speaking of an Arab Winter with ongoing conflicts in many Arab and African countries.  What started as a civil war in Syria has led to a disastrous situation in the region. Young radicalised people from Western countries are joining Islamic fighters in Syria and elsewhere, planning and conducting terror attacks against anything symbolising Western values. The seminar will consider international terrorism, its causes and consequences. The breeding of terrorists, their activities, and measures of preventing radicalisation, and the prospect of DE radicalisation will be addressed. The question of how to deal with those who are suspected of terrorism, the aligning of antiterrorism laws with criminal laws and human rights will be discussed. This seminar is especially for ’Young Police Officers‘(< 40 years of age).
Special Fees: €380 | IPA Members: €265

(4)        Σεμινάριο αρ. 4 (ΙΒΖ 17/36)
20.11.17-24.11.17 ENGLISH/GERMAN
Understanding Cyber Crime
There is a conventional crime attached to almost any sort of cyber-crime. Despite this, cyber-crime investigation and the prosecution there of tend to be left to the auspices of some sort of ‘Freak’ or “Nerd” within the police force. The seminar will reduce ignorance and uncertainty attached to cyber-crime and will also unveil the myths behind cyber-crime. Cyber-crime laws and the evaluation of computer forensics in investigating a crime will be presented and illustrated with examples.
Fee: €420 | IPA Members: €300

Tα πιο πάνω σεμινάρια μπορούν να τα παρακολουθήσουν μέλη του ΙΡΑ οποιουδήποτε βαθμού.

Το όλο κόστος εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια, είναι μεταξύ 300-350 Ευρώ το άτομο και καλύπτουν διατροφή και διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο.

Το Ελληνικό Τμήμα δήλωσε συμμετοχή στα πιο πάνω σεμινάρια και θα καλύψει τα έξοδα συμμετοχής τριών μελών για κάθε σεμινάριο.  Εάν υπάρξουν περισσότεροι, το θέμα θα μελετηθεί εκ νέου.  Τα αεροπορικά έξοδα θα επιβαρύνουν τους υποψηφίους.

Μέλη που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα πιο πάνω σεμινάρια να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο το οποίο να αποστείλουν στο Πρόεδρο ΙΡΑ, Τμήμα Χανίων, στη πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο μέχρι την 10.01.2017

i.p.a.chania@gmail.com
Αιτήσεις που θα ληφθούν εκπρόθεσμα ή δηλώσεις που θα σταλούν απ’ ευθείας
στο Εκπαιδευτικό Κέντρο στη Γερμανία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος .

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΡΑ 2017

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………

Βαθμός:…………………………………………………………………………………..

Αριθμός Ταυτότητας ΙΡΑ:……………………………………………………………..

Αστυνομική Διεύθυνση: ………………………………………………………………

Αριθμός Τηλεφώνου (κινητό) ………………………………………………………

Αιτούμαι όπως παρακολουθήσω το πιο κάτω σεμινάριο:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………… …………………
Yπογραφή Ημερομηνία

 

Πρόεδρο ΙΡΑ

Ελληνικό Εθνικό Τμήμα

ΙΚΤΙΝΟΥ 2

10552 ΑΘΗΝΑ

(Δια μέσου Τ.Δ. ΙΡΑ ΧΑΝΙΩΝ)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.