Επίσκεψη στην πόλη μας συναδέλφων μελών της Ι.Ρ.Α Στουτγάρδης Γερμανίας

20160626_122644 20160626_122725 20160626_122843

 TOPIC: “Visit of   Ι.P.Α. Stuttgart Germany city our fellow members.”

ΘΕΜΑ: « Επίσκεψη στην πόλη μας συναδέλφων μελών της  Ι.Ρ.Α Στουτγάρδης Γερμανίας ».

 

It was our great pleasure and honor to visit our city, 06/26/2016 dear colleague Jorge Parotat member of the IPA Stuttgart Germany who was accompanied by his girlfriend, also a colleague Josephine. Dear colleague did not hide his enthusiasm for our meeting, the love of our country especially Crete and for the city of Chania is visiting for the first time.

 

Reception and brief tour at the offices of our Local Administration did with great pleasure the signer president, and the meeting that followed which was in a cordial fraternal and collegial atmosphere exchanged souvenirs, views, exploring the dynamics of the International Association of Police at national and globally and ideas in operation under the Local administrations of Chania-Stuttgart Cities possible future collaborations.

Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή η επίσκεψη  στην πόλη μας, την 26-06-2016 του αγαπητού συναδέλφου Jorge Parotat μέλους της ΙΡΑ  Στουτγάρδης Γερμανίας ο οποίος συνοδευόταν από την φίλη του ,επίσης συνάδελφο Josephine. Ο αγαπητός συνάδελφος  δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την συνάντησή μας, την αγάπη του για την χώρα μας ,την Κρήτη .και ιδιαίτερα για την  πόλη των Χανίων  την οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά.

Την υποδοχή και σύντομη ξενάγησή τους στα γραφεία της Τοπική μας Διοίκησης  έκανε με ιδιαίτερη  χαρά  ο υπογράφων , ενώ στην συνάντηση που ακολούθησε η οποία  έγινε σε εγκάρδιο αδελφικό και συναδελφικό κλίμα  ανταλλάχτηκαν αναμνηστικά,  απόψεις, , προβληματισμοί για την δυναμική της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών σε Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο και ιδέες στα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων των Πόλεων Χανίων- Στουτγάρδης με  πιθανές μελλοντικές τους συνεργασίες.

SERVO PER AMIKECO

          “Serving through friendship”

          For the commanding board

The President                                                                        The Secretary General

Ioannis Perrakis                                                                 Catherine Schoinoplokaki

    6981420346                                                                          6937126663

Bookmark the permalink.

Comments are closed.