Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Γ.Μ. Σώματος

Επίθετο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Ημ. Γέννησης (Eτος-Μήνας-Ημέρα)

Κατηγορία

ΕΛ.ΑΣ Ε.Φ. Σ.Φ.

Υπηρεσία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πόλη

Οδός

Αρ.

Τ.Κ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οικία Υπηρεσία

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οικίας

Υπηρεσίας

Κινητό

Το email σας

Ημερ/νια Κατάταξης (Eτος-Μήνας-Ημέρα)

Ημερ/νια απόλυσης ( Για απόστρατους ) (Eτος-Μήνας-Ημέρα)

Ξένες γλώσσες

Τοπική Διοίκηση

Συνιστώντα μέλη - Α.Μ. IPA

Η φωτογραφία σας

Το μήνυμά σας

Με την αποστολή επιβεβαιώνω πως αποδέχομαι τους ανωτέρω προαναφερθέντες όρους.

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε ως μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (ΙΡΑ) και μου εκδώσετε το ειδικό δελτίο ταυτότητος μέλους.

Σας γνωρίζω ότι αποδέχομαι:
Α) Ως εν ενεργεία όπως το δικαίωμα εγγραφής, η ετήσια συνδρομή και οι λοιπές οικονομικές μου υποχρεώσεις έναντι της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών να κρατούνται από τις αποδοχές μου μέσω της μισθοδοσίας.

Β) Ως εν αποστρατεία όπως όλες οι οικονομικές μου υποχρεώσεις προς τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών τις τακτοποιώ με απ’ ευθείας πληρωμή στην Τοπική Διοίκηση στην οποία θα υπάγομαι.

Γ) Να σας ενημερώνω για τις μεταβολές της διεύθυνσης κατοικίας μου. (προκειμένου για μεταθέσεις, αποστρατείες ή αλλαγές διεύθυνσης)

Δ) Επιτρέπω στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών να τηρεί στα μητρώα μελών της τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση, αφού η ΔΕΑ εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε μέλους από οποιαδήποτε παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία καθώς και τη χρήση τους αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Ενώσεως.

Επισυνάπτω μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (35Χ40 χιλ.) με πολιτική περιβολή για το δελτίο ταυτότητος και το αρχείο

Comments are closed.